Díjképzés

  

A víziközmű- szolgáltatási díjak alkalmazásának feltételei,
díjképzésének szabályai

 

 

Fogyasztásarányos díj és alapdíj

A víziközmű- szolgáltatási díj alapdíjból és fogyasztással arányos díjból áll.

Az alapdíj a szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi díj, összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni. / a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 63. § (1) (továbbiakban: Vksztv.)/ Az alapdíjat az a Felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhó első napján az adott felhasználási helyen a Szolgáltatóval jogviszonyban állt. Új felhasználási hely esetén a Felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni.

A fogyasztással arányos díj 1 m3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bocsátott 1 m3 szennyvízmennyiség díja. Az ellátási terület azon településein ahol a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. §. (1) bekezdése kapcsán a díj nem kéttényezős díj, ott a Felhasználóknak csak a fogyasztással arányos díjat kell megfizetniük.

Vízterhelési díj

Az élővízbe engedett tisztított szennyvíz meghatározott kémiai komponensei után vízterhelési díjat kell fizetni a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján. A vízterhelési díjat a szennyvízszolgáltatás mennyisége alapján a Szolgáltató szedi be és az állami költségvetés részére fizeti be. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében vízterhelési díj fizetésére a víziközmű-szolgáltató kötelezett, azonban a 10. §. alapján a vízterhelési díjat „a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre”.

Az áthárítás módját illetően a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft a szennyvízelvezetési fogyasztással arányos szolgáltatási díján felül, önálló tételként hárítja át a vízterhelési díjat a felhasználókra.

Az áthárított összeg a számlázott mennyiséggel egyenesen arányos, ezért a felhasználó által „fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg” részének tekintendő, tehát közvetett módon vonatkozik rá a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 3. §. (4) bekezdése alapján.

 

Díjképzés

 

Az árhatósági jogkört 2011. december 31-ig a települési önkormányzatok gyakorolták. (A szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és –kezelés hatósági díjait településenként önkormányzati rendeletek határozták meg.)

A Vksztv. megváltoztatta a díjmegállapítás és a díjalkalmazás addig alkalmazott gyakorlatát. 2012. január 1-től a víziközmű szolgáltató a 76. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjakhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhatott. 2013. július 1-től a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a lakossági felhasználók ill. a jogszabály alapján azonos díjkategóriába tartozó személyek vonatkozásában a víziközmű-szolgáltatás díjait 10%-kal kellett csökkenteni.
A Vksztv 65. § (1) bekezdés értelmében a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszter rendeletben történő díjmegállapításáig a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft ellátási területein az önkormányzati rendeletek alapján meghatározott és jelen szakaszban hivatkozott szabályozás szerinti szolgáltatási díjakat alkalmazza.


Díjalkalmazás feltételei


I. Lakossági felhasználók:


Vksztv. 2. § 15. pontja alapján lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

Lakossági díjszabásban kizárólag természetes személy felhasználók részesülhetnek. (ezáltal a rezsicsökkentett lakossági díjat fizetik)

 

II. Rezsicsökkentett nem lakossági felhasználók:
 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft rezsicsökkentett díjat alkalmaz:

  • a Vksztv. 64. §. (1) bekezdése alapján a lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben, továbbá
  • a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4/B. §-ában meghatározott felhasználói körben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.

Rezsicsökkentett nem lakossági felhasználók a nem lakossági felhasználók részére alkalmazott díj rezsicsökkentett díjában részesülnek.

 

III. Nem lakossági felhasználók:
 

Nem lakossági felhasználó részére alkalmazott díjat fizet minden más felhasználó, aki nem minősül a Vksztv. 2. § 15. pontjában meghatározott felhasználók közé.
 

Akadálymentes verzió bekapcsolása

HIBABEJELENTÉS:

06-66/362-377

 

INGYENESEN HÍVHATÓ MÉRŐÁLLÁS BEJELENTŐ VONAL:
06-80/922-035

 
CSEKK IGÉNYLÉS (VÍZ)

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

Hulladéknaptár

 

Viziközmű szolgáltatási terület

 

 

 

Üzletszabályzat

 

GINOP-6.1.5-17-2018-00151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rss

© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.        Általános információk        Email küldés        Mérőállás bejelentés        Igazolások kérése       Letölthető nyomtatványok

EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem