Cégünkről

Novemberi aktualitások 3

2017.11.16.

Tisztelt Fogyasztók!
Tájékoztatjuk Mezőkovácsháza és Végegyháza lakosságát,
hogy 2017. november 06-tól a víztorony felújítási munkálatai
miatt (mely kb. két hetet vesz igénybe) a vízszolgáltatásban
kisebb zavarok (korlátozások) előfordulhatnak, melyekért
elnézést kérünk.
Megértésüket köszönjük!

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

*****
TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereinket, hogy 2017. október 25-től, 2017. november 29-ig Gyulán, városrészenként az alábbiakban felsorolt napokon a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., 8 órától – 12 óráig HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁST szervez:

2017. október 25. – Dénesmajor, Gyulavári, Újvári
2017. november 8. – Galbácskert, Krinolinkert, Kastélykert, Magyarváros, Kisváros
2017. november 15. – Máriafalva, Szentpálfalva, Ajtósfalva, Városerdő, Szentbenedek
2017. november 22. – Törökzug, Németváros, Újgyula
2017. november 29. – Nagyrománváros, Újváros

HONLAPUNKON megtekintheti AZ AKTUÁLIS UTCALISTÁT!
A házhoz menő lomtalanítás igénybevétele ingyenes!

2017. november 22-én (szerdán) a lomtalanítás során elszállításra kerülnek a háztartásokban keletkezett és feleslegessé vált nagydarabos hulladékok, melyek nem férnek bele a hulladékgyűjtő edénybe, így pl. bútorok, edények, szőnyegek, vagy játékok:

Utcák: Adler I. u., Apor V. tér, Árnyas u., Balassa u., Bárány u., Baross u., Bársony u., Berzsenyi u., Blanár u., Bodoky u., Budai N. A. u., Csabai u., Cselebi u., Dobay u., Dobos I. u., Dürer u., Első u., Epreskert u., Ferencesek tere, Ferenczy B. u., Földvári u., Gárdonyi G. u., Göndöcs u., Gyep u., Gyóni G. u., Gyulai G. A. u., Hosszú u., Ilosvai u., Ív u., Jász L. u., Jókai u., József Dezső u., K. Schriffert u., Kis u., Komáromi u., Kosár u., Kőműves u., Köröspart u., Leiningen u., Liszt F. u., Nuszbek u., Nürnbergi u., Mogyoróssy u., Pap u., Patócsy u., Petik A. u., Scherer F. u., Selyem u., Stéberl A. u., Szőlős u., Szent József u., Tinódi u., Tormássy tér, Török I. u., Vértanuk u., Virág u., Vízi u., Zöldi u.

TÖMBLAKÁSOK: Bodoky u., Budapest krt., Göndöcs u., Jókai u., Patócsy u., Vértanuk u., Bartók B. u., Blanár u.

Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy a lomtalanítás során elszállítandó hulladékokat a meghirdetett időpontra készítse elő szállításra olyan helyen, hogy az a szállítójárművel megközelíthető legyen. A nagyobb méretű tárgyakat maximum 1,0 x 1,0 x 0,8 m méretűre szíveskedjen összedarabolni, hogy a kukás kocsi beöntő nyílásán beférjen.
Azon Partnereink akiknek a házhoz menő lomtalanítás lakóhelyükre meghirdetett időpontja nem megfelelő, kérhetik a házhoz menő lomtalanítás más időpontban történő elvégzését, a lomtalanítási akció ideje alatt, Ügyfélszolgálatunkon időpont egyeztetéssel.
Az alábbi hulladékok nem tartoznak a lomtalanítás körébe:
• Vegyes háztartási hulladék (a rendszeres hulladékszállítás során elvisszük)
• Papír-, műanyag-, italos karton-, alumínium italos doboz és üveghulladék (elhelyezhető a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken)
• Építési törmelék (elhelyezhető a Hulladékátrakó állomás melletti Inert hulladékkezelő telepen)
• Biohulladék (elhelyezhető a Komposztálótelepen)
• Veszélyes hulladék, elektronikai hulladék (elhelyezhető a Hulladékátrakó állomás melletti hulladékudvaron)
• Gumiabroncs (elhelyezhető a Hulladékátrakó állomás melletti hulladékudvaron)
• Sütőolaj, sütőzsiradék (átadható az alábbiak szerint)
Kérjük, hogy fenti felsorolásban szereplő hulladékokat ne készítse ki lomtalanításra, mert azokat Társaságunk nem szállítja el. Köszönjük megértését!
A sütőolaj, a sütőzsiradék begyűjtését a BIOFILTER Zrt. munkatársai, 2017. november 25-én (szombaton) 9:00 és 13:00 óra között az alábbi gyűjtőpontokon végzik: Nagypiac parkoló (Október 6. tér), Kispiac parkoló (Törökzug - szolgáltató sor), Paradicsomi városrész-Rulikowski u. eleje, ABC melletti parkoló.
Javasoljuk, hogy a sütőolajat és a sütőzsiradékokat (a zsírt még folyós állapotban) öntse műanyag tárolóedénybe (pl.: pet palack), azt zárja le és a következő lomtalanításig így tárolja.
Tájékoztatjuk Tisztelt szerződéses partnereinket, hogy az ingatlanokon keletkezett lomhulladékot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a házhoz menő lomtalanítás ideje alatt (2017. október 25-tól, 2017. november 29-ig) nyitva tartási időben a Hulladékátrakó állomásán (Kígyósi út), illetve az ezt követő időszakban minden héten pénteki napon, nyitva tartási idő alatt térítésmentesen átveszi. Partnereink a lomhulladékot frakciókra bontva (különösen: elektronikai hulladékok és elektromos berendezések, fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, textil, fém hulladékok) helyezhetik el.
A Hulladékátrakó állomás (Kígyósi út) és a Komposztálótelep (Eleki út) nyitva tartása a Társaságunk honlapján (www.gyulaikozuzem.hu) a „Tevékenységek/Szelektíven gyűjthető hulladékok és elhelyezésük” menüpontban megtalálható.

VÁLOGASSUNK A HOLNAPÉRT!
*****

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt szerződéses partnereinket, hogy az ingatlanokon keletkezett lomhulladékot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a Hulladékátrakó állomásán (Kígyósi út) minden héten pénteki napon, nyitva tartási idő alatt térítésmentesen átveszi. Partnereink a lomhulladékot frakciókra bontva (különösen: elektronikai hulladékok és elektromos berendezések, fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási hulladékok, textil, fém hulladékok) helyezhetik el.


*****
Tisztelt Ingatlanhasználó!

Felhívjuk T. Ingatlanhasználó figyelmét, hogy a - hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31) Korm. rendelet 4§ (2) értelmében -
a papír, üveg, műanyag hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. az így elkülönítetten gyűjtött hulladékot házhoz menő hulladékgyűjtés keretében szállítja el, a szolgáltatás igénybevételéhez díjmentesen, ingatlanonként egy darab 240 literes sárga szelektív hulladékgyűjtő edényzetet biztosít.

Az edényzetek a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Hicu telepi út 3/A szám alatti telephelyén vehetők át hétfőtől péntekig: 10:00-14:00 óra között.

Az edényzetek átvételéhez kérjük hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Azon ügyfeleink esetében, akik nem tudják megoldani a telephelyen történő edényzet átvételét, Társaságunk lehetőséget biztosít az edényzet kiszállítására, melyet Ügyfeleink az Ügyfélszolgálatunkon kérhetik időpont egyeztetéssel.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést továbbra is havonta egy alkalommal – INGYENESEN - vehetik igénybe az ingatlanhasználók. Az edényt ürítési napon reggel 6:00 óráig a közterületen, a hulladékgyűjtő edény járatszerű ürítése céljából ki kell helyezni!
Az időpontok a www.gyulaikozuzem.hu honlapon a Hulladékgazdálkodás/Szelektív hulladékgyűjtés/Tájékoztató házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről menüpont alatt is megtekinthetők!
A társasházi övezetben a szelektív gyűjtés a szelektív szigeteken valósul meg a szükséges járatgyakoriság mellett.
A 240 literes sárga szelektív hulladékgyűjtő edényekbe műanyag és fém-csomagolási hulladék, valamint papír hulladék helyezhető el:
- Műanyag csomagolási hulladék:
ásványvizes és üdítős PET palack, műanyag fólia, italos és vegyszeres műanyag flakonok, műanyag zacskók és fóliák, tejfölös és joghurtos poharak, PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok. Kérjük, hogy a poharak, flakonok és palackok elöblítve kerüljenek a gyűjtőedénybe.
- Fém-csomagolási hulladékok:
fém italos dobozok, konzerves dobozok, alufólia, fém zárókupak.
- Papír hulladék:
kartonpapír, italos doboz, papír alapú újságok, kiadványok és csomagolóanyagok

A szelektív edényekbe üveg-csomagolási hulladék nem tehető!

Az üveg-csomagolási hulladék továbbra is a hulladékgyűjtő szigeteken helyezhető el.
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással, a gyűjtőedények átvételével kapcsolatosan kérdése van ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási időben készséggel áll rendelkezésére (5700 Gyula, Szent László utca 16. Tel: 66/362-377).


Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Szállítási időpontok és utca listák
********
Tisztelt Felhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk mezőkovácsházi ügyfélszolgálati fiókirodájának címe 2017. július 10-től megváltozik. A jelzett időponttól az ügyfélszolgálat új helyen, az 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. címen várja ügyfeleit.

Ügyfélfogadás
Hétfő -
Kedd 8:00-12:00 -
Szerda - 13:00-18:00
Csütörtök 8:00-12:00 13:00-16:00
Péntek -
*****

Tájékoztató
a 2017. január 1-től számlázandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

A 2017. évtől a vonatkozó jogszabályok értelmében országosan egységes, negyedéves számlázási ciklust alkalmazunk. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 10.§. (2) bek. értelmében „a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel”.
Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (ürítések száma, edényzet méret, rongálódása stb.) vonatkozik, kérjük forduljon közvetlenül jelenlegi közszolgáltatójához. Egyéb számlakifogással kapcsolatban kérjük írjon az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre.

NHKV Zrt.

*******
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla kiegyenlítése csoportos beszedéssel

Kérjük azon Ügyfeleinket, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlájuk kiegyenlítésére csoportos beszedési megbízást adtak számlavezető bankjuknak, az alábbi adatokat szíveskedjenek leellenőrizni a megbízáson:
Vevő (fizető) azonosító száma: a számla 3/3 oldalán található
NHKV Zrt bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49021776
NHKV Zrt azonosítója: A25456790T050
Amennyiben a fenti adatok nem megfelelően szerepelnek a megbízásban, kérjük szíveskedjenek azt módosíttatni, hogy a beszedési megbízás zökkenőmentesen teljesülhessen.

Együttműködésüket köszönjük!

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
NHKV Zrt megbízásából

*****

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérbe vehető ingatlanok:
Gyula, Béke sgt. 14. sz. alatti földszinti 156 m2 és 168 m2 alapterületű helyiségekre, melyek energetikai besorolása: GG.
Gyula, Béke sgt. 16. sz. alatti földszinti 179 m2 alapterületű helyiségre
Gyula, Kossuth Lajos u. 6. sz. alatti 22 m2 alapterületű helyisége (2017. november 1-től),

Gyula, Szent István út 28. sz. alatti 25 m2 alapterületű helyisége,
Gyula Vértanúk útja „Pavilon” 8 m2 alapterületű helyisége,
A helyiségek bérbevételével kapcsolatos bővebb tájékoztatást a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Gyula, Szent László u. 16.)
Vagyonkezelés irodájában vagy a 66/521-203 telefonszámon.


» Tovább
Akadálymentes verzió bekapcsolása

HIBABEJELENTÉS:

06-66/362-377

 

INGYENESEN HÍVHATÓ MÉRŐÁLLÁS BEJELENTŐ VONAL:
06-80/922-035

 

 

 

 

 

rss

© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.        Általános információk        Email küldés        Mérőállás bejelentés        Igazolások kérése       Letölthető nyomtatványok

EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem